Dịch vụ Viettel
Bước 1: Chọn loại dịch vụ
Dịch vụ:
 
Bước 2: Nhập mã khách hàng
Mã khách hàng:
 
Số điện thoại:
 

;