Thanh toán hóa đơn tiền nước
Bước 1: Chọn tình thành
Tỉnh thành:
 
Bước 2: Nhập mã khách hàng
Mã khách hàng:
 
Số điện thoại:
 

;